SMITH_inst_1995_v04 copy2.jpg

Kiki Smith

New Work

Past
Sep 16 – Oct 21, 1995
New York